Notices

image description

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा

अादरणीय अभिभावकज्यू,    

अाज मिति २०७८ फाल्गुण ४ गते बुधबार विद्यालयका सम्पूर्ण कक्षाहरू पूर्णरूपमा  सञ्चालन हुने कुराकाे जानकारी गराइन्छ ।    

धन्यवाद ।।

Contact Info

Vidhya Vikash Secondary Boarding School Jagati, 7 Bhaktapur +977-1-6617801 | +97716610395 info@vvs.edu.np

Social Links